14 اسفند 1400
روش های زایمان گاو و گوسفند

روش های زایمان گاو و گوسفند

زایمان گاو و گوسفند از جمله مسائل بسیار مهمی است که در دامداری ها و دامپروری ها باید به آن بسیار توجه شود. درواقع هدف قرار […]
24 بهمن 1400
انواع نژاد گاو و مرغ و خروس

انواع نژاد گاو و مرغ و خروس

انواع نژادهای گاو و مرغ و خروس مختلفی در مراتع وجود دارد که هرکدام از آنها باتوجه به ویژگی هایی که دارند برای مصارف مختلفی استفاده […]
6 آذر 1400
بیماری کرونا در دام زنده

بیماری کرونا در دام زنده

دام زنده نیز مانند انسان ممکن است به انواع بیماری های ویروسی و میکروبی دچار شوند. حتی برخی از بیماری ها از انسان به دام و […]