3 اردیبهشت 1401
نکات مربوط به تولید مثل گوسفند

نکات مربوط به تولید مثل گوسفند

تولید مثل گوسفند یکی از مهمترین مسائلی است که در دامداری ها و مراکز پرورش دام باید به آن توجه شود. زیرا یکی از عوامل اصلی […]
14 اسفند 1400
روش های زایمان گاو و گوسفند

روش های زایمان گاو و گوسفند

زایمان گاو و گوسفند از جمله مسائل بسیار مهمی است که در دامداری ها و دامپروری ها باید به آن بسیار توجه شود. درواقع هدف قرار […]