14 اسفند 1400
روش های زایمان گاو و گوسفند

روش های زایمان گاو و گوسفند

زایمان گاو و گوسفند از جمله مسائل بسیار مهمی است که در دامداری ها و دامپروری ها باید به آن بسیار توجه شود. درواقع هدف قرار […]
24 بهمن 1400
انواع نژاد گاو و مرغ و خروس

انواع نژاد گاو و مرغ و خروس

انواع نژادهای گاو و مرغ و خروس مختلفی در مراتع وجود دارد که هرکدام از آنها باتوجه به ویژگی هایی که دارند برای مصارف مختلفی استفاده […]